3CX V15 Dinstar FXO Ayarları

3CX IP Santral Ayarları

V15_D_1

3CX santralimizden “SIPTrunks” Menüsünden “Add gateway” butonuna basalım.

V15_D_2

Gelen ekranda “Select Brand” kısmınadan “Generic” seçerek alt tarafta “Select model/device” “Generic Gateway Device” olarak seçiyoruz. “Number of Physical PSTN Ports on device” kısmına cihazımızın port sayısını yazıyoruz. “Main Trunk No” kısmına en az 4 haneli ve dahili numaralarımızla çakışmayacak şekilde bir sanal numara türetiyoruz. Örn: 10000 “OK” butonu ile sonraki sayfaya geçiyoruz.

Trunk Details :

Enter name for Trunk” kısmından hattımıza bir isim veriyoruz.

Registrar/Server/Gateway Hostname or IP” kısmına cihazımızın IP adresini yazıyoruz.   Authentication

Type of Authentication” kısmında “Register/Account based” Hesap bazlı kimlik doğrulamalı iletişimi seçiyoruz.

Authentication ID  main Trunk No aynı olmalıdır. Auth ID değiştirilemediği için man trunk noyu değiştirebilirsiniz. Authentication Password Sistemin size sunduğu gibi kalabilir yada en az 6 hane ve sayı ve rakamlardan oluşan karmaşık şifreler üretebilirsiniz.Routing of calls to Main Number

Bu kısımda Gateway cihazımızdan gelecek çağrıların hangi dahilide çalacağını belirliyoruz.

Destination for call during Office hours” mesai saatleri içerisinde çalmasını istediğimiz dahiliyi seçiyoruz.

Destination for calls outside Office hours” mesai saatleri dışında çalmasını istediğimiz dahiliyi seçiyoruz.

Sayfanın sonundaki “OK” butonu ile tanımlama işlemini bitiriyoruz.Gateway cihazımızdan arama yapabilmek için 3CX Management Konsoldan “Outbound Rules” menüsünden kural oluşturmamız gerekir.


Add” butonu ile yeni kural ekleme sayfasını açalım.

Rule Name” kısmına kuralın ismini yazıyoruz ve “Calls to numbers starting wih prefix” kısmına çağrıların başlıya bileceği rakamlar dizisini giriyoruz. Örn. 0-9 veya 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 olarak yazılabilir. “Call to Numbers with a length of” kısmına tuşladığımız numara uzunluğunu belirtmeliyiz. Örn 7,11 şehir içi aramalar için 7 hane, şehirler arası ve GSM numaraları için 11 hane yazılabilir.

Dinstar GW Cihazında yapılması gereken ayarlar

Dinstar FXO Gateway cihazlarımızın Fireware sürümleri 2.80.01.08 ve üstü olan cihazlarımızda yapılması gereken kurulum aşağıdaki gibidir.

Cihazımızın kurulumunu yapabilmek için öncelikle adaptör ve LAN portuna Ethernet bağlantısını yapmamız gerekir. Ağ ayarlarınızı 192.168.11.100/255.255.255.0 olarak ayarlayın. Cihazın default olarak gelen IP adresini “192.168.11.1” herhangi bir Browser a yazalım. Karşımıza gelen kimlik doğrulama paneline kullanıcı adı “admin” şifre kısmına da “admin” yazarak giriş yapalım.

 

Cihazın ara yüzüne girdikten sonra default olarak gelen network ayarlarını değiştiriyoruz.

 

Soldaki sekmelerden Network – local network e gelinip network modu bridge moduna alınır. Cihazımızın IP si sabitlenir ve ayarlar kaydedilir.

İşlemler bittikten sonra “Maintenance-Device Restart ” sekmesinden cihaz yeniden başlatılır. Cihazımız açıldıktan sonra Ethernet kablosunu LAN dan çıkarıp WAN portuna takınız.

Cihazımızın WAN portuna atadığımız yeni IP adresini browser yardımıyla yeniden açıyoruz. “Call & Routing” menüsü altında “Port Group” alt menüye giriyoruz burada bulunan “Add” butonuna tıklayarak yeni port gurup ekleme sayfasını açıyoruz. “Primary Display Name” kısmına bu gurubun adını yazabiliriz bu parametre opsiyoneldir. “Primary SIP User ID” vei “Primary Authenticate ID” kısımlarına 3CX IP santral üzerinde yaptığımız Gateway tanımındaki “Authentication ID (aka SIP User ID)” bilgisini yazıyoruz. “Offhook Auto-Dial” parametresine 3CX IP santral üzerinde yaptığımız Gateway tanımındaki “Main Trunk No” parametresini giriyoruz. “Auto-Dial Delay Time” parametresini “0” olarak giriyoruz.

Port” bölümündeki “Click to Select Ports fort his Group” butonuna tıklayarak port listesine ulaşıyoruz.

 “Select All” butonu ile bütün portları seçebilir yada sadece aktif olan portları elle işaretleyip “OK” butonuna basabilirsiniz.Tekrardan Port gurup ekleme ekranına dönerek sayfanın altındaki “Save” butonu ile ayarlarınızı kaydedin.Advanced à FXS / FXO menüsünden Caller ID ayarlarını aşağıdaki resimde göründüğü gibi ayarlayın.


No RTP Detected” “Enable” kutucuğu işaretli olursa devamlı portların görüşmelerini denetler ve “Period without RTP Packet” kısmına kaç saniye yazdıysanız (Örneğin=30) 30 saniye boyunca port üzerinden ses geçmezse çağrı otomatik olarak kapatılacaktır.

Save” kaydet butonu ile ayarlarınızı kaydedin.

IP->Tel Routing Ayarları resimdeki görüldüğü şekilde yapılır.

Tel->IP/Tel Routing Ayarları resimdeki görüldüğü şekilde yapılır.

Son olarak SIP Server sekmesinden Server IP adreslerini ve kayıt zaman aşımı süresini girerek kaydedin.

Not: Dinstar cihazınızda hatlarınız aslı kalıyorsa aşağıdaki yönergeleri izleyiniz.


http://www.putty.org adresinden Putty programını indirip çalıştırın.


Host Name or IP address satırına Dinstar GW cihazınızın IP adresini yazınız. Connetion type kısmından Telnet i seçili hale getirin. Open butonuna basarak komut ekranına geçiniz.Username (Default): admin

Password (Default): admin
>ROS satırına “en” yazarak ROS# satırına geçin “dsp” yazarak aşağıdaki ekrana ulaşınBu ekran da Enter tuşuna basarak “busytone DeltaMs” parametresine kadar gelin ve bu değeri 500 yapın.Set fxo max tone candence” parametresini 4 yapıp Enter tuşuna basarak devam edinApply the modified configuration (Y/N)” Y tuşuna basarak ilerleyin^config” yazıp “save” komutuyla ayarları kaydedin ve cihazı yeniden başlatın.